Stāsts par Vecbebru muižu

15.11.2022

017vecbebrumuizaskomplekssainars013.jpgAizkraukles novadā ir vairākas muižas, kuras glabā senu vēstures stāstus, kā arī izceļas ar īpašu arhitektūru. Mūsdienās tās ir izteikti apmeklēti tūrisma objekti, kas mudina mūs novērtēt un saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu tālākām paaudzēm. Visit Koknese aicina iepazīt unikālo Vecbebru muižu - tās senais nosaukums ir Alt-Bewershof.

No 17.gs. sākuma līdz 1690.gadam muiža piederējusi Kokneses baronam fon Kronstiernam. 1690.gadā Vecbebru muiža nonāk barona Johana Jākoba fon Vilkena īpašumā. 18.gadsimtā fon Vilkena dēli saimnieko gan Vecbebros, gan Jaunbebros.

Karla Reinholda fon Vilkena (19.11.1726.- 24.01.1806.) laulībā ar Vilhelmīni fon Radīgu piedzimst dēli Karls Johans Gustavs (13.02.1773.- 29.06.1813.) un Hermanis Kristians (07.06.1785.- 29.10.1861.). Hermanis fon Vilkens apprecas ar Annu fon Radīnghu (11.01.1885.- 22.04.1866.) un Vecbebru muižu atstāj mantojumā mazdēlam Hermnim Evkelam fon Vilkenam (11.04.1843.- 31.07.1903.). 1867.gada 8.decembrī mazdēls kļūst par muižas īpašnieku un pēc gada to pārdod Heinriham Pēterim Rušmanim par 144 000 sudraba rubļiem.

Kāda bija Vecbebru muižas nozīme tajā laikā? Par to var spriest pēc kāda sena zīmējuma un ieraksta inventarizācijas grāmatā. Proti, Frīdriham fon Meijendorfam (1839.- 1911.) piederēja 4057 ha zemes un muižā strādāja 2246 zemnieki. Šo bagātību viņš 1880.gada 23.novembrī nopirka par 177 000 sudraba rubļiem no apriņķa deputāta Aleksandra Andreasa fon Hānenfelta.

Pēdējais muižas īpašnieks Aleksandrs fon Meijendorfs (1871.- 1922.) ziemas mēnešus pavadīja Rīgā, aktīvi darbodamies Vidzemes muižnieku landtāgā, bet kundze, kaislīga medniece būdama, vairāk uzturējās Vecbebros.

Muižas ēkai liktenīga kļuva 1905.gada revolūcija. Nemiernieki nodedzināja šķūni un kungu māju, izpostīja uzkrātās mākslas vērtības. Dzīvojamā ēka atjaunota laikā no 1908.- 1910.gadam un saglabājusies līdz mūsdienām. Tā ir krietni lielāka par iepriekšējo, segta ar mansarda jumtu. Tās arhitektūrā jūtama jūgendstila ietekme. Ēkas cokolstāvā saglabājušās krusta un cilindra velves. Gala fasādē izmantota pildrežģa konstrukcija.

Šobrīd muižas teritorijā apskatāma vienstāvīga dzīvojamā ēka ar arhitektoniski vienkārši risinātu cokolstāvu, kurā saglabājušās oriģinālie cilindriskie griestu pārsegumi un krusta velves. Ēkas parādes fasādes centrālo daļu grezno proporcionāli iespaidīgs ieejas rizalīts ar jūgendstilam raksturīgo centrālo logu dekoratīvu dalījumu. Virs pirmā stāva izbūvēts mansards ar dekoratīvu pildrežģa apdari sānu fasādēs un bēniņstāvs ar nelieliem virsgaismas lodziņiem. Ēkā ir baroka laika kamīns.

1922. gadā muižas kungu mājā tika atvērta Vecbebru biškopības un dārzkopības skola, kura kā mācību iestāde kalpoja līdz 1982. gadam, kad tehnikums pārgāja uz jauno mācību korpusu. 1996. gadā telpās darbību uzsāka Bebru vispārizglītojošā internātpamatskola, taču 2017. gadā tā tika slēgta. Kopš tā laika ēka ir apskatāma tikai no ārpuses, taču interesentiem brīvi pieejams ir parks ap to.

  • youtube
  • facebook
  • instagram
  • Aizkraukles novads

<>
back to top