Aizkraukles novada pašvaldība

Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5101

Jaunais novads

Latvijas Republikas Saeima 2020. gada 10. jūnijā galīgajā lasījumā apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzīto likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. Pašvaldību reforma atbalstīta, Saeimai lemjot Latvijā līdzšinējo 119 vietā izveidot 42 pašvaldības. To skaitā arī jauno Aizkraukles novadu.

 Jaunais Aizkraukles novads apvieno sešus bijušos novadus un ietver 22 teritoriālās vienības: Aizkraukles pagasts un Aizkraukles pilsēta, Bebru, Iršu, Kokneses pagasts un Kokneses pilsēta, Daudzeses, Seces, Sērenes, Sunākstes, Staburaga, Jaunjelgavas pagasts un Jaunjelgavas pilsēta, Skrīveru pagasts, Mazzalves, Neretas, Zalves, Pilskalnes pagasts, Aiviekstes, Vietalvas, Klintaines pagasts un Pļaviņu pilsēta.

Novada administratīvais centrs ir Aizkraukle.

2021.gada 1.jūlijā Aizkraukles novada kultūras namā pirmajā domes sēdē tikās jaunievēlētie Aizkraukles novada domes deputāti. Domes ārkārtas sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi “Aizkraukles novada pašvaldības nolikums”, kuru mērķis ir noteikt iedzīvotājiem pārskatāmu Aizkraukles novada pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus ar mērķi tuvināt pārvaldi Aizkraukles pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem.

Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas TŪRISMA NODAĻAS NOLIKUMS: T%C5%ABrisma%20noda%C4%BCa%20NOLIKUMS_Aizkraukle.doc

http://www.aizkraukle.lv/lv/

Aizkraukles novada Attīstības programma 2021.-2028.gadam

  • youtube
  • facebook
  • instagram
  • Aizkraukles novads

<>
back to top