Ellītes sēravots

Daudzeses pagasts, Aizkraukles novads, Latvija

Sēravots izplūst no Ellītes purva. Ir iekopta ūdens pasmelšanas vieta, taka ar atpūtas vietu un informācijas stendiem. Avots ieguvis popularitāti kā dziedniecības avots. Senos laikos no avotiem ņemtas dūņas ārstniecības nolūkos.

Taka līdz sēravotam uz nenoteiktu laiku ir slēgta.

Ellītes sēravots ellites-seravots.jpg Ellītes sēravots 2941969625775480906394037770325502467011647n.jpg 2941503385775478506394272852317093676332207n.jpg 2940816825775497306392394243066788503650993n.jpg 2941012895775478839727573282804962581596703n.jpg 2941011075775481139727345047416561899973222n.jpg
  • youtube
  • facebook
  • instagram
  • Aizkraukles novads

<>
back to top