Kristus Spēka Aizkraukles Evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5102

Kristus Spēka Aizkraukles evaņģēliski luteriskā draudze dibināta 1990.gada oktobrī, bet tikai pēc pieciem gadiem sākta dievnama celtniecība. 1998.gada 24.oktobrī pēc pabeigtiem būvdarbiem baznīcu iesvētīja. Šī ir pirmā pēckara gados modernā stilā būvētā baznīca, kas uzcelta kā baznīcas komplekss ar paplašinātu draudzes saiešanai nepieciešamo telpu daļu.Arhitekte Rudīte Lipore dievnamu projektēja pēc kāda Vācijas ciematiņa baznīcas parauga, piemērojot to vietējiem apstākļiem.Dievnamam izvēlētā polifunkcionalitāte piešķīrusi Latvijas luteriskajām baznīcām neierastas aprises. Projekta risinājumu netradicionālu dara draudzei paredzēto palīgtelpu dominējošais īpatsvars. Bez galvenās lūgšanu telpas celtnē izvietota sakristeja, sanāksmju zāle, Svētdienas skolas telpas un mācītāja dzīvoklis, kas veido pārsteidzošu un lieliski funkcionālu ansambli.

Iepriekš saskaņojot apmeklējumu, dievnams ir atvērts ikvienam.

20230902154530.jpg kristusspekaaizkrauklesevangeliskiluteriskabaznica.jpg
  • youtube
  • facebook
  • instagram
  • Aizkraukles novads

<>
back to top