Pļaviņu HES ūdenskrātuvē būs pazemināts ūdens līmenis

28.07.2023

3637762436809179840779302701801840122284520n.jpg

AS "Latvenergo" Pļaviņu HES ūdenskrātuvē no 14. augusta līdz 29. septembrim (ieskaitot) būs pazemināts ūdens līmenis hidrotehnisko būvju atjaunošanas veikšanai.

No 14. augusta līdz 29. septembrim (ieskaitot) remontdarbu veikšanai Pļaviņu HES plānota ūdenslīmeņa pazemināšana un noturēšana no atzīmes 68,5 m līdz 69,14 m LAS 2000,5. Atkarībā no hidroloģiskajiem apstākļiem upē un elektroenerģijas sistēmas nosacījumiem ārkārtas situācijās ūdens līmenis var tikt pazemināts līdz 67,50 m LAS atzīmei.

Šajā laikā notiks būvprojekta "Pļaviņu HES augšas bjefa balstu un atbalstsienu atjaunošana" 2. kārtas zemūdens konstrukciju atjaunošanas darbi –  bojāto dzelzsbetona virsmu atjaunošana mainīgajā un zemūdens līmeņa zonā.

Sazinoties ar vietējām pašvaldībām un uzņēmējiem, visām pusēm piemērotākais izvēlētais darbu veikšanas periods Pļaviņu HES remontdarbiem ar ūdens līmeņa pazemināšanu ir vasaras otrajā pusē.

Daugavas HES ir stratēģiskas nozīmes būves ar neaizstājamu nozīmi valstij un sabiedrībai un pret tām ekspluatācijas gaitā jāizturas ar vislielāko atbildību. Ūdenslīmeņa pazeminājuma periodi izvēlēti, labākajā veidā salāgojot sabiedrības un koncerna intereses, jo hidrotehnisko būvju atjaunošanas un apsekošanas darbus viskvalitatīvāk var veikt laikā starp pavasara paliem un rudens lietavām, kad Daugavā pietece un ūdens līmenis ir viszemākais.

Ūdens līmeņa svārstības būs novērojamas arī  Pļaviņu HES ūdenskrātuves ietekmes zonā esošo pašvaldību teritorijās: Aizkraukles un Jēkabpils (Salas un Sēlpils pagastos) novados. Iedzīvotājiem un strādājošiem uzņēmējiem, kuru nodarbošanās saistīta ar ūdens izmantošanu, jārēķinās ar ūdenslīmeņa pazemināšanos un jāņem vērā, ka ūdenslīmeņa atkāpšanās ir atkarīga no krastu reljefa, stāvuma vai lēzenuma pakāpes.

  • youtube
  • facebook
  • instagram
  • Aizkraukles novads

<>
back to top