Aizkraukles pilskalns – Augstie kalni – Kraukļu kalni

Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5125

 Augstie kalni (arī Kraukļu kalni, Batarejas) atrodas Daugavas labajā krastā pie Ašķeres upītes ietekas un paceļas aptuveni 40 m virs Daugavas līmeņa.
Pilskalnam ir divi plakumi – viens mazāks austrumos, otrs – divreiz lielāks rietumos. Izrakumi liecina, ka šeit bijusi sena tirdzniecības vieta. Pilskalnā dzīvojuši lībieši (līvi). Pie Ašķeres upītes ietekas atradusies osta. Pilskalna pakājē starp pilskalnu un Daugavu atradusies Aizkraukles senpilsēta ar seno Aizkraukles baznīcu, kas darbojusies līdz 17. gs. vidum.
Teiku par Aizkraukles pili un Aizkraukļa meitu Spīdalu A. Pumpurs izmantojis eposā “Lāčplēsis” un J. Rainis lugā “Uguns un nakts”.

daugavasieleja.jpg pilskalns.jpg augstiekalniskriveros.jpg aizkrauklespilskalns.jpg krauklukalniskriveros.jpg krauklukalni.jpg pilskalnsaizkraukles.jpg
  • youtube
  • facebook
  • instagram
  • Aizkraukles novads

<>
back to top