Zemgales tūrisma asociācija

Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas novads, Latvija, LV-3901

Kas ir Zemgales Tūrisma Asociācija?

VĒSTURE

Biedrība „Zemgales Tūrisma Asociācija” (ZTA) ir viena no jaunākajām reģionālajām tūrisma asociācijām Latvijā – dibināta 2003.gada 30.decembrī. Asociācijas dibinātāji – sabiedriskās organizācijas: Dobeles rajona Tūrisma Asociācija, Bauskas rajona Tūrisma Asociācija, biedrība „Koknesei” un pašvaldības iestāde „Jēkabpils rajona tūrisma informācijas centrs”. 2010.gada maijā  Zemgales Tūrisma Asociācijai  tiek pievienota biedrība “Bauskas rajona Tūrisma Asociācija” (reorganizējot to). Šobrīd Asociācija apvieno 55 biedrus.

 

MĒRĶIS & UZDEVUMI

Asociācijas mērķis ir veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt mūsdienīgas, vidi saaudzējošas tūrisma nozares attīstību Zemgalē. Galvenie uzdevumi: identificēt, izveidot un attīstīt Zemgales tūrisma produktu; veicināt ar tūrismu saistītās uzņēmējdarbības aktivizēšanos Zemgalē; sekmēt ar tūrismu saistīto uzņēmumu sadarbību; veikt Zemgales tūrisma mārketingu.

 

GALVENIE DARBĪBAS VIRZIENI

 – Zemgales tūrisma interešu pārstāvniecība Ekonomikas ministrijas tūrisma konsultatīvajā padomē, dažādās valsts un reģiona darba grupās, komisijās;

 – rīkojam apmācības  seminārus tūrisma pakalpojuma sniedzējiem;

 – dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos Lietuvā un Igaunijā;

 – reģionālās tūrisma konferences organizēšana;

 – dalība reģionālos tūrisma projektos;

 – pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana;

 – mārketinga funkcija – uzturam sociālo tīklu #travelzemgale kontus, aktulizējam informāciju mājas lapā www.travelzemgale.lv

 

  • youtube
  • facebook
  • instagram
  • Aizkraukles novads

<>
back to top