Ravens’ Stone

Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5125

An impressive 40 t heavy stone, an ancient cult place. The River Kraukļupīte and a spring can be found nearby.

krauklakmens.jpg kraukla-akmens-skriveros.jpg avotins-pie-krauklu-akmens.jpg
  • youtube
  • facebook
  • instagram
  • Aizkraukles novads

<>
back to top