Sērenes karsta kritenis

Sērenes pagasts, Aizkraukles novads, Latvija, LV-512

Lauces upes senielejas krastā atrodošais Sērenes karsta kritenis  ir sezonāla avota izplūdes vieta vecās akmenslauztuvēs. Te uzskatāmi redzami Pļaviņu svītas dolomītu slāņu atsegumi. Bedres apakšā ceļotājs stāv zem ūdenskrātuves līmeņa! Ziemeļu virzienā atrodas Dabas piemineklis Korkules sausgultne ar ūdensrjējiem. No bijušā Korkules purva, cauri Sērenes zivju audzētavai tekošais grāvis izveidojis palielu gravu. Tās gultnē ūdens pazūd pazemē, lai pēc 0,5 km daļa no tā izplūstu Lauces stāvkrastā. Retos pavasaos ir bijuši katastrofāli pali kad pārplūst lauki un piebraucamais ceļš. Interesanti kā beidzamos gadu desmitos ap šo vietu izveidojušies pseidozinātniski nostāsti par pazems parādībām. Vārda forma "kritenis" uzskatāma par sēlismu.

img20190722172213.jpg img20190722172248.jpg img20190722171907.jpg img20190722172155.jpg
  • youtube
  • facebook
  • instagram
  • Aizkraukles novads

<>
back to top