Audiogids multifunkcionālajam veloparkam

06.06.2022

latlitlogolatfullrgb-nr-2.jpgLai veidotu ilgtspējīgu aktīvā un izzinošā tūrisma piedāvājumu, kas palielinātu apmeklētāju skaitu Aizkraukles novadā, tiks veidots audiostāstījums audiogida veidā par ģeoloģiskajām un ģeomorfoloģiskajām dabas vērtībām, zaļo, izzinošā tūrisma attīstību Aizkrauklē. līdz ar to pasākums atbilst mērķim.

Tajā būs stāstījums par Aizkraukles vēsturi, interesantām dabas iezīmēm un vērtībām (akmeņi, flora, fauna, upju ieleju gravas u.c.), Daugavas gaita pirms un pēc Latvijā lielākās hidroelektrostacijas uzcelšanas un Baltija – Pļaviņu HES. Audiogida informācija tiks apkopota teritoriāli, balstoties uz Aizkraukles Daugavas ūdenskrātuves ainavu koncepcijā izstrādātajām zonām - sākot no Aizkraukles kultūras centra piekrastes reprezentatīvās teritorijas līdz kultūrvēsturiskajai zonai pie Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja "Kalna Ziedi", iekļaujot interaktīvo. izglītības, sporta, ekoloģiskā līdzsvara zona, tai skaitā informācija par šīs un tai piegulošās teritorijas tūrisma objektiem. Audiogida izveide iecerēta ne tikai kā izzinošs papildinājums vietējiem iedzīvotājiem (t.sk. dažāda vecuma bērniem) un pilsētas viesiem, bet arī aktīvā tūrisma cienītājiem, jo audiomateriāls (sadalīts zonās) ved ceļotājus dažādos apvidos. , ieskaitot riteņbraukšanu. Audiogids papildinās daudzfunkcionālā Aizkraukles veloparka un tam pievienotā informatīvā stenda informāciju. Kā alternatīva apmeklētājiem, kuri nevēlas izmantot velomaršrutu, tiek piedāvāta iespēja iegūt izzinošu informāciju par reljefu, akmeņiem, ģeomorfoloģiskajām īpatnībām Aizkrauklē, klausoties audiogida stāstījumā.

Ceļotājs, klausoties audiogida stāstījumu vedot pa gleznaino taku gar Daugavas krastu, iegūtās zināšanas varēs pārbaudīt interaktīvā stenda spēlē – viktorīnā “Atpazīsti dabas vērtības Aizkraukles novadā”.

Audio stāstījums tiks ierakstīts 4 valodās - latviešu, angļu, lietuviešu un krievu (~ 10-13 min), profesionālā skaņu studijā, ar sagatavotā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā teksta tulkojumu, balss ierakstiem, dažādu fona mūziku un skaņu efektiem , rediģēšana, apstrāde un gala failu sagatavošana.

Posmā no Aizkraukles kultūras centra (pa Stadiona ielu) līdz daudzfunkcionālajam Aizkraukles veloparkam (gar dabas taku) būs izvietotas 3 zonas ar informatīvo stendu ar aprakstu par interesantām dabas iekārtām un vērtībām šajā zonā u.c. no vienas zonas uz nākamo). Ceļotājiem būs iespēja izvēlēties, vai lasīt tikai stendā esošo informāciju un/vai klausīties audiogida stāstījumu. Atbilstoši teksta aprakstam informatīvajā stendā tiks norādīts divdimensiju kods jeb tā sauktais QR kods - tas ļaus ceļotājiem (individuāli vai grupās) izmantot savas mobilās ierīces, lai ātrāk nokļūtu Aizkraukles novada mājaslapā un klausītos. uz paplašinātu audio ceļvedi, kas stāsta mp3 formātā. Šī tehnoloģija piesaistīs neierobežotu skaitu apmeklētāju un ceļotāju.

Audio gidi latviešu valodā:

"No senās Ašerādenas līdz mūsdienu Aizkrauklei"

"Daugavas ielejas ģeoloģija un vērtības mūsdienās"

"Daugavas rašanās un ūdensceļš Aizkraukle"

Audio gidi angļu valodā:

From the former Ascheraden to the modern-day Aizkraukle

Geology of the Daugava River Valley and Geological values

Historical origins of the Daugava River and Waterway

Audio gidi krievu valodā:

От старинного Ашерадена до нынешнего Айзкраукле

Геология долины Даугавы и Геологические ценности в наше время

Появление Даугавы, Даугава – водный путь

Audio gidi lietuviešu valodā:

Nuo senosios Ašeradenos iki šiandieninės Aizkrauklės

Dauguvos slėnio geologija, geologinės vertybės šiais laikais\

Dauguvos atsiradimas, vandens kelias


Projekts “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā” (LLI-483, GEOTOUR), tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. - 2020. gadam.

 Projekta mērķi ir radīt ilgtspējīgu un izzinošu tūrisma piedāvājumu, palielināt apmeklētāju plūsmu reģionos, uzlabot zināšanas un izpratni par unikālajām dabas vērtībām.

 Projekta kopējais finansējums: 649 972,15 EUR (t.sk. ERAF finansējums - 552 476,31 EUR), Aizkraukles pašvaldībai piešķirtais finansējums ir 165 913.42 eiro, no kuriem ERAF finansējums ir 141 026.40 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums – 24 887.02 eiro.

 Informācija par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020.  gadam  http://www.latlit.eu,

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa http://europa.eu/

 Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šo publikācija saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Saite uz pašvaldības mājas lapu par projektu LLI-483 “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā'' | Aizkraukles novada pašvaldība

  • youtube
  • facebook
  • instagram
  • Aizkraukles novads

<>
back to top